شماره های تماس: 03135548158

CA125

CA125

آنتی ژن سرطان ۱۲۵ ( CA-125) پروتئینی است که در سطح بسیاری از سلول های سرطانی تخمدان یافت می شود. همچنین ممکن است در سایر سرطان ها هم یافت شود و در بعضی از سلول های طبیعی نیز ممکن است وجود داشته باشد. آزمایش CA-125 میزان این پروتئین را در خون اندازه گیری می کند.  

CA-125 یک نشانگر توموری است که  نتیجه ی بررسی آن می تواند در نشان دادن وجود انواعی از سرطان ها کمک کننده باشد. اغلب آزمایش CA-125 برای بررسی چگونگی روند درمانی سرطان تخمدان و یا عود مجدد سرطان تخمدان به کار می رود.

علت انجام آزمایش آنتی ژن سرطانی ( کارسینومی ) ۱۲۵ (CA-125) چیست؟ 

آزمایش آنتی ژن سرطانی ۱۲۵ (CA-125) در موارد زیر انجام می شود:

برای بررسی عملکرد درمانی در سرطان تخمدان. اگر میزان CA-125 کاهش یابد، معمولا به معنی موثر بودن روند  درمانی است.

بررسی عود سرطان تخمدان

بررسی منشا سرطان در خانم ها. اگر پزشک تشخیص دهد که سرطان به سایر نقاط بدن پخش شده است، ( متاستاز داده است ) ممکن است آزمایش CA-125 را برای بررسی منشا سرطان انجام دهد.

افزایش میزان CA-125 نشان دهنده ی وجود سرطان در تخمدان است اما سایر سرطان ها هم می توانند باعث افزایش میزان CA-125 شوند.

آزمایش CA-125 معمولا به صورت روتین برای غربالگری استفاده نمی شود، چون اغلب نتیجه  ی کاذب می دهد. اما انجام این آزمایش به همراه سونوگرافی ممکن است برای فردی که شانس زیادی برای ابتلا به سرطان تخمدان دارد، مورد استفاده قرار گیرد. از جمله زنانی که شانس زیادی برای ابتلا به سرطان تخمدان دارند،  وجود سابقه  ی خانوادگی ابتلا به سرطان تخمدان  و یا جهش ژنتیکی در DNA ( BRCA1  یا BRCA2 ) می باشد.

Sh.B