شماره های تماس: 03135548158

درباره آزمایشگاه

تخصص، پشت کار ، امید

- آزمایشگاه پورسینای حکیم از سال 1386 با هدف ارایه ی خدمات مناسب و با کیفیت به بیماران طراحی و راه اندازی گردید.

- Poursina Hakim Laboratory starts its mission from 2007

- این آزمایشگاه از معدود آزمایشگاه ها در سطح استان، مجهز به دستگاه فروزن سکشن می باشد. و اولین و تنها مرکزی است که تست MSI برای شناسایی سندرم لینچ را در سطح استان انجام می دهد.

- همچنین آزمایش خون مخفی در مدفوع به روش ایمونوکمیکال و گزارش دهی تست کالپروتکتین به صورت کمی برای اولین بار در سطح استان در این آزمایشگاه راه اندازی و اجرا شد.

- کلیه تست ها در این آزمایشگاه به صورت روزانه انجام می شوند.

- کنترل کیفی همه قسمت های آزمایشگاه نیز به صورت روزانه انجام می شود و هر سه ماه یکبار توسط کنترل کیفی خارجی، صحت تست های انجام شده در این آزمایشگاه نیز بررسی می شود.